Tagarchief: massa

Hoeveel weeg je op een ander hemellichaam?

Iedereen weet dat niet de Amerikanen, maar wel de Belgen als eersten een voet op de maan hebben gezet. Desalniettemin valt op deze foto van een Apollo-astronaut op de maan net hetzelfde te zien: de zwaartekracht (aantrekkingskracht) van de maan is ongeveer zes keer kleiner dan die van de aarde.

Foto: NASA

De oorzaak hiervan is tweeërlei: niet alleen is de maan veel kleiner dan de aarde (minder volume dan de aarde), ook de dichtheid (het ‘soortelijk gewicht’) is zowat 40% lager dan dat van de aarde.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de massa (‘het aantal kg’) van de astronaut onveranderd is op de maan . Je kan massa het best zien als een optelsom van het aantal neutronen en protonen van een voorwerp, gedeeld door een zeer groot getal.

Het gewicht van een voorwerp houdt zowel rekening met de massa als met de aantrekkingskracht van bijvoorbeeld de maan of de aarde. Het is dus het gewicht van de astronaut dat zes keer lager is op de maan omdat de aantrekkingskracht van de maan zes keer lager is.

Toch moet het voor de astronaut aangevoeld hebben alsof zijn massa zes keer lager was op de maan.

En hoe zit het dan met de zon, de planeten, asteroïden…Je kan met deze toepassing zelf nagaan hoe het aanvoelt om ergens anders in het zonnestelsel rond te huppelen.

Advertenties